Call Me 092-250-2424

About

DSC05383

  Star8 Thailand คือหนึ่งในบริษัท Star8 Group ซึ่งเป็นผู้นำนวัตกรรมยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลล์ในระดับนานาชาติ เราเป็นทั้งผู้คิดค้น ผู้ผลิต และผู้นำเสนอโซลูชั่นให้กับลูกค้าแบบครบวงจร สินค้าของ Star8 มีการรับประกันคุณภาพแต่ละหมวดในระยะเวลาที่เหมาะสม Star8 ให้ความสำคัญกับบริการด้วยความรับผิดชอบต่องานสูง