Call Me 092-250-2424

What I Do

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  ระบบโซลาร์เซลล์: เราให้บริการแบบครบวงจรเต็มรูปแบบ คือจัดจำหน่าย ในคำแนะนำ ออกแบบเบื้องต้น ติดตั้งแนะนำแหล่งเงินทุน บริการหลังการขาย รวมทั้งให้การอบรม นอกจากนี้เรายังแยกจำหน่ายอินเวอร์เตอร์ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่อีกด้วย

  ระบบยานพาหนะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า: เราเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมรถพลังงานไฟฟ้าและแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำจากออสเตรเลีย สินค้าทุกรุ่นได้มาตรฐานและผ่านการทดสอบในสภาวะการขับขี่ที่ยากลำบาก รถพลังงานไฟฟ้าของStar8 ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกัมพูชาให้ใช้เป็นรถประจำทางและรถโดยสารในประเทศอย่างแพร่หลาย นอกจากจะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งแล้ว ยังช่วยลดมลพิษทางเสียงและอากาศเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอีกด้วย